For Help or to Order
+48222116711
Call Now!

Branched-chain amino acids (BCAA) are amino acids having aliphatic side-chains with a branch (a carbon atom bound to more than two other carbon atoms). Out of twelve common amino acids, there are three with branched-chains (leucine, isoleucine and valine).

The BCAA are among the nine essential amino acids for humans, accounting for 35% of the essential amino acids in muscle proteins and 40% of the preformed amino acids required by mammals.

BCAA’s have been used clinically to aid in the recovery of burn victims and are often used as a sports supplement in order to peak performance.

L-Leucine is released through the breakdown of protein by pancreatic enzymes during digestion. Being an essential amino acid, Leucine cannot be synthesized by the body – rather, it must be obtained through the foods that we eat. While Leucine so far has not been in use as a therapeutic agent, it plays a very significant role in supporting several important bodily functions.

Leucine:

  • lowers elevated blood sugar
  • promotes the healing of skin, muscle tissue and bones
  • fights infection
  • aids blood sugar synthesis in the liver during stress and starvation
  • helps maintain muscle mass
  • is essential for hemoglobin production
  • increases growth hormone production

Since Leucine helps the body maintain its muscle mass, many bodybuilders use supplements that contain Leucine to help with muscle recovery. Leucine is also used as an experimental treatment for liver disease.

Leucine can be found in beans, brown rice, corn, dairy products, eggs, fish, legumes, meat, nuts, seafood and other protein-rich foods.
Although Leucine deficiency is rare, it can occur in individuals without adequate protein intake such as vegans or vegetarians. Symptoms of Leucine deficiency include hypoglycemia (resulting fatigue, headaches and dizziness) and insulin shortage.

Zobacz kto mówi o TRX2®

* Niniejsze stwierdzenia nie zostały ocenione przez agencje regulacyjne ds. leków. Niniejszy produkt nie jest lekiem ani lekarstwem, i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Niniejszy suplement będący w toku postępowania patentowego zawiera składniki odżywcze, które wspomagają i utrzymują normalny wzrost włosów. Cynk, selen i biotyna przyczyniają się do utrzymania włosów w normalnej kondycji. Normalne włosy charakteryzują się również zdrowym wzrostem i wypadaniem w normalnej ilości. Rezultaty mogą się różnić i są zależne od indywidualnej przemiany materii. W przypadku ciąży, karmienia, przyjmowania leków lub chronicznej choroby prosimy o kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania niniejszego produktu. Aby zapoznać się z zagrożeniami i skutkami ubocznymi, prosimy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przeczytaj ograniczenie odpowiedzialności. Przeczytaj uwagi prawne.

Ostrzeżenie: Cała zawartość niniejszej strony internetowej bazuje na opiniach i badaniach Oxford Biolabs Ltd., chyba że zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły są oparte na opiniach ich autorów, którzy mogą zachować do nich prawa autorskie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie mają na celu zastąpienia porad wykwalifikowanego lekarza i nie mogą być postrzegane jako porady lekarskie. Ich celem jest wymiana wiedzy i informacji uzyskanych z badań i doświadczeń Oxford Biolabs Ltd. i jego pracowników. Oxford Biolabs Ltd. zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia, opartych na własnych doświadczeniach i we współpracy z wykwalifikowanym lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i pełnymi zastrzeżeniami tutaj.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom