For Help or to Order
+48222116711
Call Now!

Hair transplantation is currently the only method of restoring terminal hair growth to customers with heavily established baldness. Although the process still has many limitations, recent advances in medical technology have made hair transplantation much more desirable. So long as a reputable surgeon performs it, a hair transplant can provide noticeable and natural results.

There are two primary methods of hair transplantation surgery, defined in terms of how hair follicles are harvested from the “safe zone” donor area:

1. Strip (FUT, FUSS) – A hair-bearing strip of scalp is surgically removed from the back of the patient’s head. This strip is microscopically dissected into grafts (small pieces of tissue) that are subsequently transplanted into balding areas. The Strip method of hair transplantation results in an unavoidable linear scar that spans from ear to ear. These scars are easily concealed by existing hair, but are clearly visible if hair is shaved down. This treatment has an approximate recovery period of 2 weeks.

2. Follicular Unit Extraction (FUE) – Hair follicles are individually removed from the patient’s donor area with tiny punches typically .7 mm to 1.2 mm in diameter. These follicles are then inserted into the patient’s recipient (balding) area. Since this micro-removal harvests hair follicles one by one, the resulting scars resemble miniature dots. These scars, like those that form after Strip excisions, are usually concealed by existing hair. This treatment has an approximate recovery period of 7 days.

Although this method is superior in many respects (more hair is available for harvest, shorter down-time, less-visible scarring), it does have several caveats. In general, FUE procedures last longer, cost extra, cause more scalp trauma and have higher graft transaction rates.

Make no mistake; both methods of hair transplantation are invasive surgical procedures. Like any other operation, there are many important risks and considerations – results cannot be 100% guaranteed.

The practice of hair transplantation has come a long way from the “plugs” of yesteryear. Ultra-refined techniques are employed by many surgeons across the globe and patient satisfaction has increased dramatically. Nevertheless, this process must be researched extensively before the decision to undergo a hair transplant is ultimately made.

Zobacz kto mówi o TRX2®

* Niniejsze stwierdzenia nie zostały ocenione przez agencje regulacyjne ds. leków. Niniejszy produkt nie jest lekiem ani lekarstwem, i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Niniejszy suplement będący w toku postępowania patentowego zawiera składniki odżywcze, które wspomagają i utrzymują normalny wzrost włosów. Cynk, selen i biotyna przyczyniają się do utrzymania włosów w normalnej kondycji. Normalne włosy charakteryzują się również zdrowym wzrostem i wypadaniem w normalnej ilości. Rezultaty mogą się różnić i są zależne od indywidualnej przemiany materii. W przypadku ciąży, karmienia, przyjmowania leków lub chronicznej choroby prosimy o kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania niniejszego produktu. Aby zapoznać się z zagrożeniami i skutkami ubocznymi, prosimy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przeczytaj ograniczenie odpowiedzialności. Przeczytaj uwagi prawne.

Ostrzeżenie: Cała zawartość niniejszej strony internetowej bazuje na opiniach i badaniach Oxford Biolabs Ltd., chyba że zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły są oparte na opiniach ich autorów, którzy mogą zachować do nich prawa autorskie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie mają na celu zastąpienia porad wykwalifikowanego lekarza i nie mogą być postrzegane jako porady lekarskie. Ich celem jest wymiana wiedzy i informacji uzyskanych z badań i doświadczeń Oxford Biolabs Ltd. i jego pracowników. Oxford Biolabs Ltd. zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia, opartych na własnych doświadczeniach i we współpracy z wykwalifikowanym lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i pełnymi zastrzeżeniami tutaj.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom