For Help or to Order
+48222116711
Call Now!

In this article, we plan on providing a little bit more detail about the advantages and disadvantages of these two common procedures.

Surgery

FUE Surgery: Minimally invasive. Follicles are extracted individually, leaving many tiny extraction sites. These follicles are re-inserted into the recipient area. Shorter recovery time.

Strip Surgery: Moderately invasive. A large incision is made and a long strip of hair-bearing tissue is completely removed. Follicles are dissected individually from this strip and re-inserted into the recipient area. Longer recovery time.

Cost

FUE Costs: 5-10 dollars per graft.
Strip Costs: 3-5 dollars per graft.

Donor Appearance

FUE Scarring: Thousands of tiny white dots interspersed throughout the donor area.

Strip Scarring: One long, thin linear scar that spans from ear to ear in a U-shaped pattern.

Other Considerations

FUE surgeries generally lead to higher transaction rates and, thus, lower yields. Although some surgeons claim that FUE surgeries actually have lower rates of transaction, this has yet to be demonstrably proven.
Strip surgery necessitates significant donor laxity (ability of scalp skin to stretch after strip removal). Without significant laxity, bald surface area can actually increase once a strip is removed and the scalp stretches to accommodate sutures.

New Developments

FUE: Mega-sessions (3,000 grafts or more) are becoming increasingly popular, although the feasibility of an efficient FUE mega-session is still under scrutiny. Body hair transplantation is now an option for individuals with limited donor resources since individual follicles can be extracted from any area of the body (legs, chest, etc).

Strip: The trichophytic closure method allows hairs to grow through scar tissue, reducing the appearance of strip scars. The use of ACell MatriStem Extra-Cellular Matrix products is also being investigated to reduce the appearance strip scars.

Notable Doctors

FUE: Dr. John P. Cole, Dr. A. Mutallip Keser, Dr. Bijan Feriduni, Dr. Christian Bisanga

Strip: Dr. Victor Hasson, Dr. Jerry Wong, Dr. H. Rahal, Dr. Alan Feller

Keep in mind, the decision to undergo hair transplantation surgery is a big one. Customers are advised to do a considerable amount of research and planning before embarking on a long-term treatment plan that includes surgical hair restoration.

Zobacz kto mówi o TRX2®

* Niniejsze stwierdzenia nie zostały ocenione przez agencje regulacyjne ds. leków. Niniejszy produkt nie jest lekiem ani lekarstwem, i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Niniejszy suplement będący w toku postępowania patentowego zawiera składniki odżywcze, które wspomagają i utrzymują normalny wzrost włosów. Cynk, selen i biotyna przyczyniają się do utrzymania włosów w normalnej kondycji. Normalne włosy charakteryzują się również zdrowym wzrostem i wypadaniem w normalnej ilości. Rezultaty mogą się różnić i są zależne od indywidualnej przemiany materii. W przypadku ciąży, karmienia, przyjmowania leków lub chronicznej choroby prosimy o kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania niniejszego produktu. Aby zapoznać się z zagrożeniami i skutkami ubocznymi, prosimy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przeczytaj ograniczenie odpowiedzialności. Przeczytaj uwagi prawne.

Ostrzeżenie: Cała zawartość niniejszej strony internetowej bazuje na opiniach i badaniach Oxford Biolabs Ltd., chyba że zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły są oparte na opiniach ich autorów, którzy mogą zachować do nich prawa autorskie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie mają na celu zastąpienia porad wykwalifikowanego lekarza i nie mogą być postrzegane jako porady lekarskie. Ich celem jest wymiana wiedzy i informacji uzyskanych z badań i doświadczeń Oxford Biolabs Ltd. i jego pracowników. Oxford Biolabs Ltd. zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia, opartych na własnych doświadczeniach i we współpracy z wykwalifikowanym lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i pełnymi zastrzeżeniami tutaj.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom