For Help or to Order
+48222116711
Call Now!

Ketoconazole is a synthetic anti-fungal drug used to treat a variety of skin conditions including dandruff and athlete’s foot. Although ketoconazole has not been specifically approved for the indication of treating hair loss, it remains an effective adjuvant to existing hair loss regimens. Ketoconazole is distributed by McNeill-PPC, Inc. as a shampoo under the brand name, Nizoral™.

There are several other formulations under which ketoconazole can be administered, including tablets taken orally and creams applied topically. While topical creams have recently been found to have positive effects on hair growth, oral tablets provide no such improvements and can have serious side-effects (especially when combined with other medicines).

History

In 1981, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved ketoconazole for the treatment of seborrheic dermatitis. A study conducted in 1998 found Nizoral 2% to be just as effective as minoxidil 2% in men affected by androgenetic alopecia (AGA). Nizoral not only increased the number of hairs in the anagen phase of the follicle growth cycle, it also increased the diameter of hair shafts. Because Nizoral has not been specifically approved by the FDA to treat AGA, however, it cannot be marketed as a hair loss product. Nevertheless, many independent experts maintain that Nizoral 1% can significantly improve hair growth.

Method of Action

In addition to having potent anti-fungal properties, ketoconazole works as a 5-alpha-reductase inhibitor and hair growth stimulant. Ketoconazole will not result in the formation of new hair follicles, but it is effective at maintaining and thickening existing hair. When taken orally, ketoconazole can inhibit the production of testosterone within the body. When applied topically, however, this effect is greatly reduced.

Usage

It is recommended that a shampoo product containing ketoconazole (e.g. Nizoral) be used 3-4 times per week. This shampoo should be massaged into the scalp (to remove dead skin cells and increase blood circulation) and left in for 3-5 minutes before being rinsed thoroughly.

Zobacz kto mówi o TRX2®

* Niniejsze stwierdzenia nie zostały ocenione przez agencje regulacyjne ds. leków. Niniejszy produkt nie jest lekiem ani lekarstwem, i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Niniejszy suplement będący w toku postępowania patentowego zawiera składniki odżywcze, które wspomagają i utrzymują normalny wzrost włosów. Cynk, selen i biotyna przyczyniają się do utrzymania włosów w normalnej kondycji. Normalne włosy charakteryzują się również zdrowym wzrostem i wypadaniem w normalnej ilości. Rezultaty mogą się różnić i są zależne od indywidualnej przemiany materii. W przypadku ciąży, karmienia, przyjmowania leków lub chronicznej choroby prosimy o kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania niniejszego produktu. Aby zapoznać się z zagrożeniami i skutkami ubocznymi, prosimy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przeczytaj ograniczenie odpowiedzialności. Przeczytaj uwagi prawne.

Ostrzeżenie: Cała zawartość niniejszej strony internetowej bazuje na opiniach i badaniach Oxford Biolabs Ltd., chyba że zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły są oparte na opiniach ich autorów, którzy mogą zachować do nich prawa autorskie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie mają na celu zastąpienia porad wykwalifikowanego lekarza i nie mogą być postrzegane jako porady lekarskie. Ich celem jest wymiana wiedzy i informacji uzyskanych z badań i doświadczeń Oxford Biolabs Ltd. i jego pracowników. Oxford Biolabs Ltd. zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia, opartych na własnych doświadczeniach i we współpracy z wykwalifikowanym lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i pełnymi zastrzeżeniami tutaj.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom