For Help or to Order
+48222116711
Call Now!

Minoxidil (distributed under brand names such as Rogaine™, Regaine™ and RIUP™) is perhaps the best-known treatment for male pattern baldness. Minoxidil is unique because of its topical formulation and availability to both men and women.

History

Minoxidil was initially used as a treatment for high blood pressure and marketed under the brand name Loniten. After hair growth was discovered as a common side-effect, minoxidil was reformulated by Upjohn Corporation into a 2% topical solution.

In 1988, after clinical trials had concluded, Rogaine became the first treatment approved by the FDA with the indication of treating Androgenetic Alopecia (AGA).

Method of Action

Although minoxidil is the oldest existing medication for AGA, its precise method of action remains unknown. Minoxidil is a potassium channel agonist; meaning that it facilitates in the movement of ions between cells within the body. How this function relates to male-pattern baldness is still being investigated.

Usage

Minoxidil is applied twice daily to the scalp, either in foam or liquid form. Customers often report excessive shedding when they start regimens that include Minoxidil. This shedding period is mostly temporary, however, and generally ceases once the body becomes accustomed to the treatment.

Unlike finasteride, minoxidil has the ability to re-grow new hair, albeit in relatively small quantities. It is most effective rejuvenating hairs in the vertex and crown areas of the scalp. Minoxidil has also been found to be quite effective in customers with diffuse thinning.

It should be noted that results will only be seen after 4 months of continuous application. Hairs rejuvenated with minoxidil are generally sparse, weak and often colorless. Once minoxidil treatment is stopped, these minimal gains are lost within a period of 6 months.


Zobacz kto mówi o TRX2®

* Niniejsze stwierdzenia nie zostały ocenione przez agencje regulacyjne ds. leków. Niniejszy produkt nie jest lekiem ani lekarstwem, i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Niniejszy suplement będący w toku postępowania patentowego zawiera składniki odżywcze, które wspomagają i utrzymują normalny wzrost włosów. Cynk, selen i biotyna przyczyniają się do utrzymania włosów w normalnej kondycji. Normalne włosy charakteryzują się również zdrowym wzrostem i wypadaniem w normalnej ilości. Rezultaty mogą się różnić i są zależne od indywidualnej przemiany materii. W przypadku ciąży, karmienia, przyjmowania leków lub chronicznej choroby prosimy o kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania niniejszego produktu. Aby zapoznać się z zagrożeniami i skutkami ubocznymi, prosimy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przeczytaj ograniczenie odpowiedzialności. Przeczytaj uwagi prawne.

Ostrzeżenie: Cała zawartość niniejszej strony internetowej bazuje na opiniach i badaniach Oxford Biolabs Ltd., chyba że zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły są oparte na opiniach ich autorów, którzy mogą zachować do nich prawa autorskie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie mają na celu zastąpienia porad wykwalifikowanego lekarza i nie mogą być postrzegane jako porady lekarskie. Ich celem jest wymiana wiedzy i informacji uzyskanych z badań i doświadczeń Oxford Biolabs Ltd. i jego pracowników. Oxford Biolabs Ltd. zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia, opartych na własnych doświadczeniach i we współpracy z wykwalifikowanym lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i pełnymi zastrzeżeniami tutaj.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom