For Help or to Order
+48222116711
Call Now!

Niacin is a water-soluble B-vitamin. It helps our body convert food into energy and is vital for proper blood circulation and digestive functioning. Niacin is also involved in DNA repair and has been found to increase the production of several hormones within the adrenal gland.

The name “Niacin” was derived from the phrase “nicotinic acid + vitamin.” It actually refers to a family of organic compounds that all possess the same biochemical activity. Other names for Niacin include Vitamin B3, Vitamin PP, nicotinic acid and nicotinamide.

Benefits of Niacin:

  • Niacin is most commonly used to regulate cholesterol levels and enhance metabolism.
  • At certain dosages, Niacin has been proven to reverse atherosclerosis by reducing total cholesterol, triglyceride, low-density protein (LDL) and very-low-density lipoprotein (VLDL) levels while increasing the amount of high-density lipoprotein (HDL) concentrations within the body.
  • Because it stimulates the secretion of insulin, Niacin has also been found to be beneficial in customers with diabetes when prescribed in low doses.

Niacin is found in variety of foods including liver, chicken, beef, fish, cereal, peanuts and legumes. It is also synthesized from Tryptophan, an amino acid found in meat, fish, yogurt, nuts and eggs.

Although Niacin deficiency (“pellagra”) is rare in most industrialized nations, it can be very dangerous. Symptoms include dementia, vomiting, severe dermatitis, insomnia, tender gums, inflamed mucous membranes and general apathy or fatigue.

Zobacz kto mówi o TRX2®

* Niniejsze stwierdzenia nie zostały ocenione przez agencje regulacyjne ds. leków. Niniejszy produkt nie jest lekiem ani lekarstwem, i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Niniejszy suplement będący w toku postępowania patentowego zawiera składniki odżywcze, które wspomagają i utrzymują normalny wzrost włosów. Cynk, selen i biotyna przyczyniają się do utrzymania włosów w normalnej kondycji. Normalne włosy charakteryzują się również zdrowym wzrostem i wypadaniem w normalnej ilości. Rezultaty mogą się różnić i są zależne od indywidualnej przemiany materii. W przypadku ciąży, karmienia, przyjmowania leków lub chronicznej choroby prosimy o kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania niniejszego produktu. Aby zapoznać się z zagrożeniami i skutkami ubocznymi, prosimy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przeczytaj ograniczenie odpowiedzialności. Przeczytaj uwagi prawne.

Ostrzeżenie: Cała zawartość niniejszej strony internetowej bazuje na opiniach i badaniach Oxford Biolabs Ltd., chyba że zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły są oparte na opiniach ich autorów, którzy mogą zachować do nich prawa autorskie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie mają na celu zastąpienia porad wykwalifikowanego lekarza i nie mogą być postrzegane jako porady lekarskie. Ich celem jest wymiana wiedzy i informacji uzyskanych z badań i doświadczeń Oxford Biolabs Ltd. i jego pracowników. Oxford Biolabs Ltd. zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia, opartych na własnych doświadczeniach i we współpracy z wykwalifikowanym lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i pełnymi zastrzeżeniami tutaj.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom