For Help or to Order
+48222116711
Call Now!

Every food we digest ultimately circulates throughout our entire body; including our hair. Therefore, a healthy diet is tantamount to the success of any treatment regimen. Unfortunately, this important consideration is neglected by the majority of hair loss sufferers. Still, eating right and exercising regularly have positive impacts that affect nearly all of our biological processes – many of which directly coincide with healthy hair growth!

If we accept the notion that our body is an interdependent network of related physiological mechanisms, we understand that a deficiency in any single function can eventually damage the entire system. Luckily, the opposite is also true. By being mindful of what we eat, we can create a natural catalyst that improves the efficacy of current treatments and spreads nourishment throughout our entire body – from our heart to our hair.

Eat healthy: When people say that fruits and vegetables can do wonders for your physical appearance, believe it. Avoid meals that are high in fat and salt content – they can damage the kidneys, create acidic blood and cause vitamin shortages. These factors weaken hair shafts and follicles, contributing to fallout and breakage. (Tip: Try and replace fast-food hamburgers with homemade sandwiches that use lean deli-meats and whole grain breads. They are just as tasty and twice as healthy.)

Drink plenty of water: Drinking at least 8-10 glasses of water every day is recommended to keep the body functioning at its highest level. Water flushes away harmful waste and keeps skin hydrated. Because the health of our hair follicles is contingent upon the health of our skin, drinking water is crucial for optimal hair growth. (Tip: Try and replace at least one calorically-sweetened beverage with a bottle of water every day. It’s less expensive and prevents dehydration.)

Vitamins, vitamins, vitamins: The effects of B-Vitamins like Biotin (B7) and Niacin (B3) on hair growth are well documented. Consuming foods with healthy concentrations of B-Vitamins (such as lean meats, green vegetables and whole grains) improves metabolism, digestion and blood circulation – all of which have noticeable impacts on hair growth. Also, foods that are rich in Vitamins C and E can increase energy levels and drastically improve the appearance of hair and skin.

By itself, eating well is not going to restore any lost hair. However, a diet rich with vitamins and nutrients will improve the efficacy of current treatments. A diet that supports digestion and circulation can increase the amount of nutrient-rich blood that reaches hair follicles, naturally protecting them from harmful androgens. This is why it is so vital to use hair loss products that complement your body’s natural biological processes – not inhibit them.

TRX2’s unique Molecular Supplement works with your body to improve hair growth and postpone hair loss. There are no side-effects or adverse reactions – only results. At TRX2 we are confident in our ability to bring new and innovative treatments to the customers that need them around the world. Give us a try, and we guarantee (literally) that you won’t regret it!

Zobacz kto mówi o TRX2®

* Niniejsze stwierdzenia nie zostały ocenione przez agencje regulacyjne ds. leków. Niniejszy produkt nie jest lekiem ani lekarstwem, i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Niniejszy suplement będący w toku postępowania patentowego zawiera składniki odżywcze, które wspomagają i utrzymują normalny wzrost włosów. Cynk, selen i biotyna przyczyniają się do utrzymania włosów w normalnej kondycji. Normalne włosy charakteryzują się również zdrowym wzrostem i wypadaniem w normalnej ilości. Rezultaty mogą się różnić i są zależne od indywidualnej przemiany materii. W przypadku ciąży, karmienia, przyjmowania leków lub chronicznej choroby prosimy o kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania niniejszego produktu. Aby zapoznać się z zagrożeniami i skutkami ubocznymi, prosimy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przeczytaj ograniczenie odpowiedzialności. Przeczytaj uwagi prawne.

Ostrzeżenie: Cała zawartość niniejszej strony internetowej bazuje na opiniach i badaniach Oxford Biolabs Ltd., chyba że zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły są oparte na opiniach ich autorów, którzy mogą zachować do nich prawa autorskie. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie mają na celu zastąpienia porad wykwalifikowanego lekarza i nie mogą być postrzegane jako porady lekarskie. Ich celem jest wymiana wiedzy i informacji uzyskanych z badań i doświadczeń Oxford Biolabs Ltd. i jego pracowników. Oxford Biolabs Ltd. zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia, opartych na własnych doświadczeniach i we współpracy z wykwalifikowanym lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i pełnymi zastrzeżeniami tutaj.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom